ModulGuide – Tieto

Kiinnostaako tuotteiden modulointi ja sen mukanaan tuomat hyödyt? Meiltä saat tietoa moduloinnin vaikutuksista ja sen tekemisestä.

ModulGuide-palvelumme on kehitetty jakamaan tietoa tuotteiden moduloinnista.

Ota yhteyttä.

ModulMeeting

Järjestämme yrityksessänne maksuttoman* ModulMeeting-tilaisuuden, jossa asiantuntijamme ja yrityksenne vastuuhenkilöt kartoittavat tuotemoduloinnin vaikutuksia ja potentiaalia yrityksessänne. ModulMeeting kestää 1,5-2 tuntia ja teidän puoleltanne siihen osallistuu 3-5 suunnittelun, myynnin, tuotannon ja taloushallinnon avainhenkilöä. *Veloitamme vain matkakustannukset.

Lue lisää.

Ota yhteyttä.

Soita heti. 040 7034500

Peruskurssi

Tuotemoduloinnin peruskurssi auttaa sinua ymmärtämään moduloinnin parhaimmat hyödyt ja tutustuttaa tuotetiedon hallintaan. Peruskurssilla käydään läpi moduloinnin hyötyvaikutukset yrityksen eri toimintoihin ja prosesseihin. Käsitellään systemaattiset menetelmät tuotteiden moduloimiseksi ja digitalisaation hyödyntäminen. Yritysesimerkkejä. Kurssille voi osallistua usean yrityksen edustajia. Kurssipaikka valitaan tapauskohtaisesti.

Sisältö:

Modulointi – mitä se on ja miksi 30 min

Moduloinnin vaikutukset 45 min

Moduloinnin systematiikka 45 min

Tuotetiedon hallinnan perusteet 45 min

Tuotetiedon hallintajärjestelmä 30 min

Keskustelua  

Hinta: 1200€

Lataa esite.

Yrityskurssi

Yrityskurssilla sovelletaan peruskurssin tuotemoduloinnin tietoja ja menetelmiä sekä konseptoidaan kehityshanketta ja sen vaikutuksia yritykseesi. Yrityskurssista tehdään kirjallinen yhteenveto. Kurssi pidetään asiakasyrityksen tiloissa.

Sisältö:

Yrityksen nykytilanne ja kehityspotentiaali

Moduloinnin vaikutukset yritykseesi

Digitalisaation hyödyntäminen

Suuntaviivat kehitysprojektille

Kesto: yksi aamupäivä tai iltapäivä.

Hinta: 1200€

Lataa esite.

Ota yhteyttä.

Luento: Tuotemoduloinnin mahdollisuudet

Kuinka on mahdollista parantaa tuotteen tai palvelun laatua ja samalla tuottaa sitä pienemmillä kustannuksilla? Asiantuntijamme kertoo tuotteiden moduloinnista ja sen vaikutuksista tuotteita valmistavissa yrityksissä. Miten sen avulla asiakas saa haluamansa tuotteet nopeammin ja laadukkaampina? Ja jopa edullisemmin.

Sisältö:

Perusteet

Tuotemoduloinnin vaikutukset

Yritysesimerkkejä

Luento on modulaarinen ja se koostetaan osallistujien mukaan. Eri versiot ammattilaisille ja asiaan vasta tutustuville.

Kesto 40 min.

Hinta: 480€

Seminaari

Tuotemoduloinnin seminaari yrityksen johtoryhmälle. Seminaari koostuu kolmesta osasta:

Alustus tuotemoduloinnista, sen menetelmista ja vaikutuksista. Esimerkkejä toimialoilta ja tuotteista, joita voi pitää asiakasyrityksen verrokkeina.

Johdettu keskustelu ennalta määriteltyjen aiheiden ja kysymysten pohjalta.

Keskustelun aiheet määritellään etukäteen yrityksen toimintakenttään ja problematiikkaan sopiviksi.

Seminaaritapahtuman jälkeen osallistujille toimitetaan yhteenveto keskustelusta, johtopäätöksistä ja referenssitiedoista.

Seminaari antaa selkeän käsityksen tuotemoduloinnin mahdollisuuksista ja mahdollisista sudenkuopista kyseessä olevassa yrityksessä.

Alustus ja keskustelu yht. 2 h. Yhteenvetoraportti 3 päivän aikana seminaaritapahtumasta.

Hinta: 1050€

Ota yhteyttä.