ModulWorks – Toteutus

Kehitämme yhteistyönä

Tuotteiden modulointi on mittava hanke, jossa voimme olla mukana monella tavalla. Apunasi on verkosto huipputekijöitä ja huippuasiantuntijoita. ModulWorks-palvelumme on jaettu useaan osioon, joista kootaan sopiva yhdistelmä tarpeen mukaan. Meidän avullamme toteutat isotkin hankkeet tehokkaasti ja systemaattisesti.

Aloituskoulutus

Ennen modulointityön aloittamista kaikille työhön osallistuville ja muille asianosaisille tarkoittu lyhyt kurssi. Kurssi antaa kokonaiskuvan modulointiprojektin tavoitteista ja merkityksestä ja eri toimijoiden rooleista, tehtävistä ja vastuista. Terminologia käydään myös läpi, jotta mahdollisilta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin ja kaikki puhuisivat “samaa kieltä”.

Projektisuunnitelman laatiminen
Asiakashyötyjen ja tuoteominaisuuksien määrittely

Määritellään, mitä hyötyjä asiakas tuotteilta odottaa ja millä tuotteiden ominaisuuksilla nämä odotukset toteutetaan. Tämä luo perustan itse modulointityölle.

Modulointi

modulointikonsepti

konseptin optimointi ja evaluointi

modulien tekniset vaatimukset ja rajapinnat

modulien suunnittelu

Nimikejärjestelmän luonti

nimikkeet

tuoterakenteet

komponentti- ja tuoteperheet

ryhmäteknologia

Tuotekonfiguraatiot

geneerinen tuotealusta

konfiguraatiosäännöt ja -kaavat

myynti- ja suunnittelukonfiguraatiot

Prosessien määrittely

Tuoteprosessin kehittäminen

Asiakasprosessin kehittäminen

Tilaus-toimitusprosessit

LEAN-toimintastrategia

Apuprosessien kehittäminen

Tietojärjestelmät

spesifikaatiot

evaluointi

käyttöönotto

PDMStart

Ota yhteyttä.>>