Tilavin Oy

Moduloinnin hyödyt suunnitteluun

Moduloi – ja kehitä tuotteitasi tehokkaasti

Moduloitujen tuotteiden asiakaskohtainen suunnittelu on nopeampaa ja vähemmän resursseja vaativaa kuin täysin räätälöityjen tuotteiden. Asiakaskohtaisesta suunnittelusta vapautuvat resurssit voidaan käyttää tuotteiden kehittämiseen. Tämän kehitystyön tulokset hyödyttävät yritystä vuodesta toiseen, eivätkä sen vaikutukset eivät rajoitu vain yhteen asiakasprojektiin.

Kun tuotekehitys kohdistuu moduleihin, kehitystyön tulokset näkyvät kaikissa tuotteissa, joissa kyseiset modulit ovat käytössä. Kehitystön vaikutukset näkyvät laajasti koko tuotevalikoimassa, ei ainoastaan yhdessä tuotteessa.

Moduloimalla tuotteesi, vapautat siis resursseja asiakaskohtaisesta suunnittelusta pitkävaikutteiseen, oikeaan tuotekehitykseen. Lisäksi tuotekehityksen vaikutukset näkyvät samanaikaisesti monessa lopputuotteissa. Tehokasta tuotekehitystä ilman lisäkustannuksia. Mikä voisi olla parempaa!

Lue kuinka asiakasyrityksessämme kolmella osalla päivitettiin kerralla viisikymmentä tuotetta. Tehokasta tuotekehitystä >>.

Moduloi – ja suunnittele nopeammin

Tuotteiden asiakaskohtainen suunnittelu ei ole aina helppoa. 

Räätälöityjen tuotteiden asiakaskohtainen suunnittelu on usein aikaa ja resursseja vaativaa. Ainakin, jos jokaisen toimituksen yhteydessä joudutaan laatimaan työpiirustuksia. Suunnittelutyöhön käytetty aika pidentää usein toimitusaikaa saman verran.

Sen voi saada sujumaan nopeasti, kun tuotteet on mietitty oikealla tavalla.

Moduloiduilla tuotteilla asiakaskohtaisen suunnittelutyön määrä minimoituu. Ja samalla nopeutuu. Koska moduloitujen tuotteiden modulit ovat jo valmiiksi suunniteltuja, ei niihin enää tarvitse käyttää resursseja. Asiakaskohtainen suunnittelu saattaa kutistua työpiirustuksien tekemisestä yksinkertaisempien kokoonpanopiirustuksien tai kaavioiden laatimiseksi. 

Asiakaskohtaisten työpiirustuksien (yllä) tekeminen kuormittaa suunnittelua. Moduloitujen tuotteiden yhteydessä usein pelkkä kaaviopiirros (allempi.) riittää.

Teettekö te samaa suunnittelua yhä uudestaan ja uudestaan, jokaiselle asiakkaalle erikseen? Tuotteiden järkevä modulointi saattaa merkittävästi tehostaa asiakaskohtaisten tuotteiden suunnittelua ja omalta osaltaan pienentää kustannuksia ja lyhentää toimitusaikoja.

Lue artikkeli uuden tuotteen suunnittelusta.>>

Moduloi – ja hyödynnä tietotekniikka

Tietotekniikka on systemaattista tekniikkaa. Se edellyttää kuitenkin, että myös sillä hoidettavat asiat ovat systemaattisia.

Erilaiset tuote- ja myyntikonfiguraattorit eivät toimi, jos tuotteita ei ole kehitetty sellaisiksi, että niistä voidaan automaattisesti suunnitella asiakkaalle sopiva ratkaisu. Automaattista tarjouslaskentaa ei voi saada toimimaan, jos tarjouksia ei pystytä muutenkaan tekemään kuin arvaamalla.

Yrityksessä oli otettu käyttöön erittäin tehokas suunnittelujärjestelmä, jolla kaikki asiakaskohtaiset suunnitelmat saatiin tehtyä tunneissa verrattuna aikaisempaan tapaan, joka vei viikkoja. Vuosien mittaan huomattiin, että järjestelmällä ajauduttiin helposti suunnittelemaan sellaisia ratkaisuja, jotka olivat kalliita tai muuten hankalia toteuttaa. Nopea ja tehokas suunnittelu aiheutti ylimääräisiä tuotantokustannuksia ja toimitusaikojen pitenemistä, koska tuotteiden rakenteet olivat liian vapaasti muokattavissa ja suunnittelujärjestelmä tuotti aivan liikaa variaatioita.

Tuotteiden oikeanlainen modulointi ja järjestelmälliset tuoterakenteet antavat hyvät mahdollisuudet hyödyntää tietotekniikkaa myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa, taloushallinnossa ja jälkimarkkinoinnissa. 

Tuotemoduloinnin muut hyödyt. Lue lisää >>