Tilavin Oy

Moduloinnin hyödyt tuotantoon

Moduloi – ja tienaa enemmän

Korkeat tuotantokustannukset ovat aina ikävä asia.

Kustannuksia voi merkittävästi alentaa ja kannattavuutta parantaa, kun tuoterakenne on kunnossa. Kun tuotesarjaan tarvittavien nimikkeiden määrä pienenee, samanlaisten nimikkeiden valmistusmäärät vastaavasti kasvavat. Valmistusmäärän kasvu tietää välittömiä kustannussäästöjä. Eikä siinä vielä kaikki. Kun nimikkeitä on vähemmän, niiden tuotekehityskustannukset jakautuvat usealle erilaiselle lopputuotteelle.

Scanialla tehtyjen laskelmien mukaan nimikkeiden määrän pieneneminen puoleen pienentää tuotekehityskustannuksia 30-50%, tuotantokustannuksia 10% ja myynti- ja huoltokustannuksia noin 30%.

Tuotot suoraan kassaan.

Kaikki kustannussäästöt satavat suoraan yrityksen kassaan. Miltä yrityksesi tuloslaskelma näyttäisi, jos muuttuvista kustannuksista leikattaisiin 10%? Ja tämä olisi vasta alkusoittoa. 

Moduloi – ja paranna laatua

Kun modulien valmistusmäärät ovat suurempia kuin täysin yksilöllisten tuotteiden, niiden valmistus vakioituu ja toistuu – prosessi kehittyy – virheet vähenevät. Joskus laatu on riippuvainen testauksesta ja testausta voidaan helpottaa modulirakenteen avulla. Kun jokainen moduli suunnitellaan erillisesti testattavaksi, testauksessa ilmenevät viat on helpompi korjata ja kohdistaa oikeaan kohtaan. Tuotteiden laatu paranee kun tuotteet valmistetaan vakiomoduleista eikä niiden tekemistä tarvitse joka kerta opetella. Laadun paraneminen on väistämätöntä.

Moduloi – ja valmista helpommin

Tarkoituksenmukainen tuoterakenne auttaa tehostamaan tuotantoa.

Verrattuna “pitkästä tavarasta” tekemiseen tarjoaa modulointi valmistukseen lyömättömiä etuja.

  1. Tuotantoprosessia on helpompi kehittää, kun valmistus jaetaan moduleihin.
  2. Asiakkaan tilatessa modulien suunnittelu on jo valmista – tuotanto voi alkaa heti.
  3. Vakiomoduleiden tuotanto on helppo ulkoistaa. Mikäli moduli ei sisällä strategian kannalta merkittäviä osia ja potentiaalinen alihankkija on olemassa, voi ulkoistusta pitää hyvänä vaihtoehtona. Modulit ovat yleensä selkeitä alikokoonpanoja, jotka voidaan tarvittaessa kasata alihankkijan tiloissa ja toimittaa loppukokoonpantavaksi.
  4. Modulit muodostavat rajattuja osakokonaisuuksia – määrittely helppoa – helpot “urakkarajat”.

Työntekijän ammattitaito sekä erikoistuminen jonkun työvaiheen tekemiseen ovat avainasemassa jatkuvuuden onnistumisessa. Henry Fordin ja hänen insinööriensä kehittämää tuotantolinjaa voidaan pitää tämän periaatteen ensimmäisenä ja tärkeimpänä sovelluksena. Sen avulla ajoneuvojen valmistumisajat tippuivat alkuvaiheen 12 tunnista loppuaikojen 1,5 tuntiin.

Kun tehdään asiakaskohtaisia tuotteita “pitkästä tavarasta”, tulee tuotantovaiheessa esiin sen seitsemänlaista ongelmaa ja virhettä. Nämä jäävät menneisyyteen, kun tuotteet valmistetaan moduleista. 

Tuotemoduloinnin muut hyödyt. Lue lisää >>