Tuotetiedonhallinta – välttämätön paha vai lyömätön kilpailuetu?

Tuotetiedonhallinta – välttämätön paha vai lyömätön kilpailuetu?

Onko tuotetiedonhallinta yritykselle välttämätön paha? Arkinen rutiiniasia, joka on vain hoidettava jotta toiminta pysyisi raiteillaan? Voisiko tästä arkisesta asiasta saada lyömättömän kilpailuedun?

Tuotteiden, kokoonpanojen tai osien tietojenkäsittely ja hallinta on arkipäivää valmistavassa teollisuudessa. Onko se vain arkipäivää? Ja välttämätön paha? Joskus se siltä varmaan tuntuu, jos sen arvo on hautautunut muiden aktiviteettien jalkoihin. Tärkeiden tuotetietojen tallentaminen vie oman osansa työajasta. Tallennustavasta sitten riippuu kuinka hyvin tuotetietoa voidaan jälkeenpäin hyödyntää. Jos tuotetiedot ovat pelkästään paperilla, niiden käsittely tuntuu hyvin yksinkertaiselta ja helpolta, mutta tietojen hyödyntäminen busineksen kehittämiseen onkin sitten työlästä tai jopa mahdotonta. 

Tietomäärän ollessa vähäinen pienessä yrityksessä tuotetiedon hallinta ei tunnu olevan minkäänlainen ongelma. Tiedot ovat paperilla mapeissa tai taulukkolaskentaohjelmassa. Kaikki on kunnossa. Ja kaikki ovat tyytyväisiä. Vai ovatko sittenkään?

Miten sitten olemassa olevaa tuotetietoa voisi hyödyntää liiketoiminnassa? Hyvät tuotteet ovat markkinoilla ja homma luistaa. Tuotteita joudutaan ehkä räätälöimään ja muokkaamaan asiakaskohtaisesti. Huoltoa ja jälkimarkkinointia varten ehkä joudumme myös tallentamaan asiakaskohtaisia tuotetietoja. Tietomäärä kasvaa. Ja onko se asiakaskohtainen tilaustuote sitten vain kertaluonteinen tapahtuma. Vain kertakäyttökamaa, sitäkö yrityksesi tekee? Kertakäyttökamaa yhä uudestaan ja uudestaan.

Voiko asiakaskohtainen suunnittelu olla osa tuotekehitystä?

Nykyiset 3D-suunnittelun tietojärjestelmät ovat mahdollistaneet kohtalaisen helposti asiakaskohtaisen räätälöinnin vanhasta tuotteesta. Näin saadaan muokattua yhdestä vanhasta kertakäyttötuotteesta taas yksi uusi kertakäyttötuote ja taas vain tälle asiakkaalle. 

Mitä, jos tekisimme asiat toisin? Olemmeko miettineet asiaa tarkemmin? Mitkä ovat tuotteemme toivotut asiakashyödyt? Voimmeko luoda asiakashyödyille tekniset ominaisuudet? Teknisten ominaisuuksien avulla pääsemme laatimaan tuotteelle oikeat modulaariset tekniset ratkaisut. Näin voimme jakaa tuotteemme useaan eri moduliin, joilla toteutamme asiakashyödyt. Modulit voimme miettiä ennalta valmiiksi ja sovittaa niiden rajapinnat keskenään sopiviksi. 

Ja sitten asiakaskohtaisessa suunnittelussa meidän tarvitsee vain valita sopivat tuotemodulit asiakastoimitukseen. Kun sitten jossakin vaiheessa kehitämme jälleen uuden asiakaskohtaisen tuotemodulin, niin se luokin lisää mahdollisuuksia yhdistellä aikaisempia tuotemoduleita yhteen. Uusien asiakkaille tarjottavien tuotteiden määrä kasvaa yllättäen jopa monikymmenkertaiseksi. Miltä kuulosta? Jos nyt kaksinkertaistat tai kolmikertaistat tuotevalikoiman? Mitä, jos se olisi kymmenkertainen? Tuotemodulointi oikein tehtynä mahdollistaa niin laajan tuotevalikoiman, että emme aina edes pysty laskemaan kaikkia tuotevariaatioita. Ja kaikki toimii yhtä helposti kuin vakiotuotteiden valmistaminen. Jatkuvasti, tehokkaasti ja kannattavasti. Miten tämä vaikuttaisi yrityksesi kilpailukykyyn tai kannattavuuteen? Lue lisää tuotemoduloinnin hyödyistä.

Tuotetiedonhallinnalla ja tuotemoduloinnilla lyömätön kilpailuetu

Tuotemodulointi vaatii kaverikseen hyvän tuotetiedonhallinnan, jolla mahdollistetaan tuotetiedon havainnollinen, nopea ja luotettava käsittely. Hyvällä tuotetiedon hallintajärjestelmällä on erittäin havainnollista ja helppoa käsitellä eri tuotemodulien tietoa. Tämä on paperilla tai taulukkolaskentaohjelman avulla lähes mahdotonta tai ainakin äärimmäisen työlästä. Oikeilla välineillä ja menetelmillä uusien tuotemodulien ja tuotteiden asiakaskohtainen konfigurointi on tehokasta. Tuotetiedon tehokas hallinta avaa mahdollisuuden käyttää tuotemodulointia systemaattisesti ja laajasti. Tämä luo merkittävän kilpailuedun yrityksesi käyttöön. Tiedot ovat jo sinulla. Kysymys on vain niiden tehokkaasta ja businesta tukevasta hyödyntämisestä. Luodaan yhdessä yrityksellesi lyömätön tehokas kilpailuetu. Ota yhteyttä.

Voit itsearvioida yrityksesi tuotetiedonhallintaa ilmaisella testilomakkeella. Lataa itsearviointilomake tästä.